Projekce staveb

Provádíme kompletní projekci staveb.

Stupně projektové dokumentace

 1. Studie
 2. Architektonické návrhy
 3. Projekt pro územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací informaci
  • zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace
  • zpracování dokumentace v rozsahu předkládaném v územním řízení
  • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek
  • vypracování a podání návrhu na zahájení územního řízení
  • obstarání pravomocného územního rozhodnutí
 4. Projekt pro stavební povolení, ohlášení stavby
  • zpracování dokumentace v rozsahu předkládaném při stavebním řízení
  • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek
  • vypracování a podání návrhu na zahájení stavebního řízení
  • obstarání pravomocného stavebního povolení
 5. Spolupráce při výběru dodavatele
 6. Projekt pro realizaci stavby
 7. Zpracování rozpočtu
 8. Inženýrská činnost
  • zajištění vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby
  • zajištění radonového indexu pozemku
  • zajištění průkazu energetické náročnosti budov© 2010 PLP Projektstav s.r.o. - projekce pozemních staveb.